Archive for November, 2009

ขวดใส่สารเคมี (reagent bottle)

reagent_bottle ขวดใส่สารละลาย หรือขวดใส่สารเคมี (reagent bottle) ใช้สำหรับใส่สารเคมีเมื่อเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นที่ต้องการแล้ว และจะเก็บสารละลายนี้ไว้ใช้ในภายหลัง มีหลายแบบให้เลือกใช้ แบบแก้ว หรือพลาสติก สีชาหรือใสไม่มีสี ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับสารเคมี สารเคมีบางตัวมีฤทธิ์กัดแก้ว ก็ต้องเลือกใช้ขวดเ็ก็บเป็นพลาสติก หากสารเคมีละลายพลาสติกได้ ก็ให้เก็บในขวดแก้ว สารเคมีบางตัวต้องระวังไม่ให้ถูกแสง เมื่อถูกแสงจะสลายตัวก็ต้องเก็บในขวดสีชา และจะต้องมีฉลากบันทึกชื่อสารเคมีและความเข้มข้น ชื่อผู้เตรียม วัน เดือน ปีที่เตรียม และวันหมดอายุ

Popularity: 19% [?]

กรวยแยก(separatory funnel)

separatory_funnel กรวยแยก (separatory funnel) ใช้สำหรับสกัดสารด้วยของเหลวออกจากของเหลว (liquid-liquid extractions) ซึ่งส่วนประกอบของสารผสมจะถูกแยกด้วยทำละลาย 2 ชนิดที่ไม่ผสมกัน (2 เฟส) โดยทั่วไปเฟสหนึ่งจะเป็นตัวทำละลายที่มีขั้ว และอีกเฟสหนึ่งจะเป็นตัวทำละลายอินทรีย์(ไม่มีขั้ว) เช่น อีเทอร์(ether) ไดคลอโรมีเทน (CH2Cl2) คลอโรฟอร์ม(CHCl3) หรือ เอทิลอะซิเตต

Popularity: 23% [?]

การกลั่นแบบธรรมดา (simple_distillation)

simple_distillation การกลั่นแบบธรรมดา (simple distillation) เป็นวิธีการแยกสารผสมให้บริสุทธิ์ โดยอาศัยความแตกต่างของความดันไอของสารผสม ซึ่งจะต้องมีจุดเดือดแตกต่างกันพอสมควรจึงจะสามารถแยกสารออกจากกันได้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกลั่นแบบธรรมดาประกอบด้วย ขวดก้นกลม (round bottom flask) หัวกลั่น (distillation head) เทอร์โมมิเตอร์ (thermometer) อุปกรณ์ควบแน่น (condenser) ตัวแปลง (adapter) และเก็บสารที่ได้จากการกลั่นด้วยกระบอกตวง (cylinder)

Popularity: 30% [?]

ขวดลดความดัน (suction flask)

suction_flask  ขวดลดความดัน (suction flask) หรือขวดที่ใช้ในการกรอง (filter flask) ใช้ประกอบกับชุดกรองลดความดัน ลักษณะคล้ายกับขวดรูปชมพู่ (erlenmeyer flask) แต่จะมีแขนเล็กๆ ยื่นออกมาบริเวณคอขวด ใช้ต่อเข้ากับสายยาง ที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ลดความดัน ส่วนคอขวดจะต่อเข้ากับกรวยบุชเนอร์ (buchner funnel) ซึ่งจะมียางสีดำสวมเข้ากับกรวยบุชเนอร์ด้วยเพื่อป้องกันอากาศผ่านเข้า-ออก

Popularity: 17% [?]

หลอดหยด (dropper)

dropper หลอดหยด (dropper) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไป ใช้สำหรับหยดสารละลาย หรือใช้ช่วยเตรียมสารละลายร่วมกับขวดวัดปริมาตร โดยหยดเพื่อปรับปริมาตรให้ถึงขีดบอกปริมาตร ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับจุกยางแบบไส้กรอก ขนาดเล็กบีบเพื่อดูดสารละลายเข้ามา และหยดสารละลายได้ด้วยการค่อยๆ คลายการบีบจุกยางออก สามารถทำใช้ได้เองในห้องปฏิบัติการ โดยใช้แก้วกลวง ตัดให้ได้ขนาดประมาณ 30 เซนติเมตร ให้ความร้อนด้วยตะเกียงบุนเสน ตรงกลางหลอดอย่างสม่ำเสมอด้วยการหมุนแท่งแก้ว เมื่อแท่งแก้วร้อนแล้วให้นำออกจากเปลวไฟ และรีบดึงออก ก็จะได้ปลายหลอดหยด ส่วนการทำปลายอีกด้านหนึงให้แบนเพื่อใช้สวมกับจุกยาง ทำได้โดยให้ความร้อนที่ปลายและหมุนอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นนำออกและกดลงบนแผ่นกระเบื้องเป็นอันเสร็จ เรียกว่าการทำแฟริ่ง (flaring)

Popularity: 41% [?]

แท่งแก้วคน (stirring rod)

stirring_rod แท่งแก้วคน (stirring rod) ใช้สำหรับคนสารละลายให้ สารละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน สามารถทำเองได้ โดยใช้แก้วตัน ตัดให้ความยาวพอเหมาะโดยใช้ตะไบขีดให้เป็นรอย และใช้ผ้าจับแท่งแก้วและหักออก หลังจากตัดแล้วแท่งแก้วจะมีความคมมาก อาจจะบาดมือได้ ต้องลบคมออกก่อน โดยใช้เปลวไฟจากตะเกียงบุนเส็น จากนั้นนำปลายแท่งแก้วมาให้ความร้อนด้วยตะเกียงบุนเส็น จนกระทั่งแก้วเริ่มหลอมมีีสีส้มปรากฏ ให้รีบนำออกจากเปลวไฟ และบีบด้วยคีมที่ทำด้วยโลหะ จะทำให้ได้ปลายด้านหนึ่งแบน เพื่อใช้สำหรับคนสารละลาย

Popularity: 29% [?]

Search
glassware chemical