Archive for the ‘อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific equipment)’ Category

คีมคีบถ้วยครูซิเบิล, Crucible Tongs

 คีมคีบถ้วยครูซิเบิล (Crucible Tongs) ทำด้วยวัสดุอะลูมิเนียม ใช้สำหรับคีบถ้วยครูซิเบิลที่มีอุณหภูมิสูง หลังจากให้ความร้อนโดยตะเกียงบุนเสน เพื่อทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง หรือใช้คีบจับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความร้อนสูงได้เช่นเดียวกัน โดยคีมคีบจะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นกับการใช้งาน เช่นคีมคีบถ้วยระเหย (evaporating tongs) คีมคีบเครื่องแก้ว (flask tongs) และคีมคีบบีกเกอร์ (beaker tongs) นอกจากนั้นยังใช้ในการคีบจับภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย ได้อีกด้วย

Popularity: 1% [?]

ตะแกรงลวด (wire gauze)

ตะแกรงลวด (wire gauze) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี ใช้เป็นที่วางอุปกรณ์ ภาชนะใส่สารเคมี ที่ต้องการให้ความร้อนด้วยเปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์หรือตะเกียงบุนเสน โดยตะแกรงลวดนี้จะช่วยให้มีการกระจายความร้อนของเปลวไฟ ไปยังพื้นผิวของอุปกรณ์ที่ต้องการให้ความร้อน เช่น บีกเกอร์ ขวดกลั่น ขวดรูปชมพู่ เป็นต้น ตะแกรงลวด มี 2 แบบ คือ ตะแกรงลวดถักแบบธรรมดา และตะแกรงลวดถักที่มีวงกลมสีขาวอยู่ตรงกลาง ซึ่งเคลือบด้วยวัสดุเซรามิกทนความร้อน
Read the rest of this entry »

Popularity: 1% [?]

ถ้วยระเหยสาร evaporating disk

evaporating dish

ถ้วยระเหยสาร evaporating disk จัดอยู่ในหมวดเครื่องแก้วของห้องปฏิบัติการ ใช้สำหรับทำการระเหยตัวทำละลายออกจากของแข็งที่ผสมอยู่ในตัวทำละลาย โดยปกติแล้วตัวทำละลายที่ใช้ส่วนมากแล้วจะใช้น้ำ การระเหยตัวทำละลายออกก็เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย หรือระเหยตัวทำละลายออกหมดก็จะได้ของแข็งที่ละลายอยู่ในสารละลาย

การระเหยสารที่อุณหภูมิต่ำ และปริมาตรสารไม่มากสามารถใช้กระจกนาฬิกาแทนได้ เมื่อต้องใช้สารปริมาณมากและอุณหภูมิสูง ที่ใช้กับตะเกียงบุนเสน ก็จะใช้ถ้วยกระเบื้องทนไฟหรือถ้วยระเหยสารแทน หากต้องการเผาสารที่อุณหภูมิมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส  จะใช้ถ้วยพลาทินัมที่มีคุณสมบัติเป็นโลหะ ทนความร้อน เฉื่อยต่อปฏิกิริยา และลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
Read the rest of this entry »

Popularity: 1% [?]

ขวดฉีดน้ำกลั่น (wash bottle)

ขวดฉีดน้ำกลั่น (wash bottle) คือ ขวดที่สามารถฉีดหรือพ่นน้ำออกมาได้ผ่านทางปลายด้านบนที่มีขนาดเล็กคล้ายหัวฉีด ใช้เพื่อกลั้วล้างทำความสะอาดเครื่องแก้ว เช่น หลอดทดลอง ขวดก้นกลม ขวดรูปชมพู่ ฯลฯ ในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนนำเครื่องแก้วไปผึ่งแห้ง ฝาที่ใช้ปิดขวดฉีดน้ำกลั่นจะมีลักษณะเป็นเกลียว หมุนให้แน่นด้วยมือ เมื่อต้องการฉีดน้ำกลั่นออกมาก็ใช้มือบีบที่ขวดน้ำกลั่น เพื่อเพิ่มความดันภายในน้ำหรือของเหลวที่บรรจุอยู่ภายในก็จะพุ่งออกมาที่ปลายกระบอกฉีดน้ำกลั่น วัสดุที่ใช้ทำขวดฉีดน้ำกลั่นจะใช้พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่น ทนต่อสารอินทรีย์หรือตัวทำละลาย และมีท่อบรรจุภายใน เพื่อจุ่มลงในตัวละลายหรือน้ำกลั่น ในแนวตั้งอยู่ด้วย
Read the rest of this entry »

Popularity: 1% [?]

ช้อนตักสาร (spatula)

spatula

ช้อนตักสาร (spatula) ใช้ตักสารเคมีที่อยู่ในรูปของแข็ง เพื่อนำไปชั่งน้ำหนักให้ได้ปริมาณสารเคมีตามต้องการ ทำด้วยพลาสติก หรือสแตนเลส (stainless steel) เมื่อใช้ช้อนตักสารแล้วต้องทำความสะอาด และผึ่งให้แห้งก่อนที่จะใช้ช้อนตักสารชนิดอื่นๆ มิเช่นนั้นแล้วจะทำให้สารเคมีในขวดเกิดการปนเปื้อนได้

Popularity: 45% [?]

ลูกยางดูดปิเปตต์ (rubber bulb)

rubber_bulb

ลูกยางดูดปิเปตต์ (rubber bulb) ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ปิเปตต์ สำหรับดูดสารละลายเข้ามาในปิเปตต์พบได้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ 2 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ลูกยางดูดปิเปตต์ชนิดธรรมดา และลูกยางดูดปิเปตต์ชนิด 3 ทาง (three way rubber bulb)

วิธีการใช้งานลูกยางดูดปิเปตต์ธรรมดา ก็ทำได้ง่ายไม่ซับซ้อนคือบีบลูกยางเพื่อไล่อากาศออกและสวมเข้าไปที่ปลายของปิเปตต์ไม่ต้องแน่นมาก หรือให้จุกยางแนบสนิทก็พอ แล้วจุ่มลงปิเปตต์ลงในสารละลาย จากนั้นก็ค่อยๆ คลายมือที่บีบลูกยางออก สารละลายก็จะถูกดูดเข้ามาในปิเปตต์ โดยให้สารละลายถูกดูดเข้ามาเกินขีดบอกปริมาตร และใช้นิ้วชี้ปิดที่ปลายของปิเปตต์อย่างรวดเร็ว จากนั้นใช้กระดาษทิชชูเช็ดที่ปลายปิเปตต์ แล้วค่อยๆ คลายนิ้วชี้ที่ปิดปลายปิเปตต์ไว้ สารละลายจะไหลออกมาจนถึงระดับของขีดบอกปริมาตร จากนั้นก็ถ่ายสารละลายทั้งหมดใส่ในภาชนะที่ต้องการ ซึ่งวิธีนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกดูดสารละลายพอสมควร

ส่วนลูกยางดูดปิเปตต์ชนิด 3 ทาง หรือมีวาล์วควบคุมการไหลเข้าออกของอากาศ 3 ตำแหน่งด้วยกัน ลูกยางชนิดนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้ดูดสารละลายได้ง่ายขึ้น วิธีใช้ก็ต้องทำความเข้าใจกับอักษรที่บอกชนิดของวาล์วปิด-เปิดเพื่อควบคุมอากาศให้เข้าออกเสียก่อน โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกคือตัว A ย่อมาจาก air แปลว่า อากาศ ส่วนอักษร S ย่อมาจาก suction แปลว่า ดูด และอักษร E ย่อมาจาก evacuate แปลว่า ถ่ายออก วิธีการใช้งานทำได้โดย

1.นำลูกยาง 3 ทาง สวมเข้ากับปิเปตต์ในตำแหน่งวาล์ว S

2. บีบไล่อากาศในลูกยางออก โดยกดที่วาล์ว A และบีบลูกยางเพื่อไล่อากาศที่อยู่ภายในออก

3. จุ่มปิเปตต์ลงในสารละลาย และกดวาล์ว S เพื่อดูดสารละลายเข้ามาในปิเปตต์ จนกระทั่งเกินขีดบอกปริมาตร

4. เช็ดที่ปลายปิเปตต์ด้วยกระดาษทิชชู และกดวาล์ว E เพื่อปล่อยสารละลายส่วนที่เกินออกมาให้ได้ระดับขีดบอกปริมาตร

5. ถ่ายสารละลายทั้งหมดใส่ในภาชนะที่ต้องการ

Popularity: 35% [?]

Search
Glassware Chemical Products