Archive for the ‘อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific equipment)’ Category

โกร่งบดสาร, motar and pestle

 โกร่งบดสาร (A mortar and pestle) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบดสารให้ได้ขนาดที่เล็กลง หรือบดให้ละเอียด หรือใช้ผสมสารเคมีที่เป็นของแข็งเข้าด้วยกัน ส่วนที่ใช้บด (pestle) มีลักษณะคล้ายกับไม้เบสบอล ส่วนตัวโกร่ง(mortar) มีลักษณะคล้ายชามหรือถ้วย โดยปกติในห้องปฏิบัติการโกร่งบดสารจะทำจากเซรามิกสีขาว หรือทำมาจากหินก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน วิธีใช้งาน เพียงแค่ใส่สารที่ต้องการจะบดหรือผสมลงไปในโกร่งและใช้ pestle กดหรือบดสาร จนกระทั่งสารละเอียด เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ใช้วิธีการตำเพราะจะทำให้โกร่งบดสารแตกได้

Popularity: 1% [?]

คีมคีบถ้วยครูซิเบิล, Crucible Tongs

 คีมคีบถ้วยครูซิเบิล (Crucible Tongs) ทำด้วยวัสดุอะลูมิเนียม ใช้สำหรับคีบถ้วยครูซิเบิลที่มีอุณหภูมิสูง หลังจากให้ความร้อนโดยตะเกียงบุนเสน เพื่อทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง หรือใช้คีบจับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความร้อนสูงได้เช่นเดียวกัน โดยคีมคีบจะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นกับการใช้งาน เช่นคีมคีบถ้วยระเหย (evaporating tongs) คีมคีบเครื่องแก้ว (flask tongs) และคีมคีบบีกเกอร์ (beaker tongs) นอกจากนั้นยังใช้ในการคีบจับภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย ได้อีกด้วย

Popularity: 1% [?]

ตะแกรงลวด (wire gauze)

ตะแกรงลวด (wire gauze) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี ใช้เป็นที่วางอุปกรณ์ ภาชนะใส่สารเคมี ที่ต้องการให้ความร้อนด้วยเปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์หรือตะเกียงบุนเสน โดยตะแกรงลวดนี้จะช่วยให้มีการกระจายความร้อนของเปลวไฟ ไปยังพื้นผิวของอุปกรณ์ที่ต้องการให้ความร้อน เช่น บีกเกอร์ ขวดกลั่น ขวดรูปชมพู่ เป็นต้น ตะแกรงลวด มี 2 แบบ คือ ตะแกรงลวดถักแบบธรรมดา และตะแกรงลวดถักที่มีวงกลมสีขาวอยู่ตรงกลาง ซึ่งเคลือบด้วยวัสดุเซรามิกทนความร้อน
Read the rest of this entry »

Popularity: 1% [?]

ถ้วยระเหยสาร evaporating disk

evaporating dish

ถ้วยระเหยสาร evaporating disk จัดอยู่ในหมวดเครื่องแก้วของห้องปฏิบัติการ ใช้สำหรับทำการระเหยตัวทำละลายออกจากของแข็งที่ผสมอยู่ในตัวทำละลาย โดยปกติแล้วตัวทำละลายที่ใช้ส่วนมากแล้วจะใช้น้ำ การระเหยตัวทำละลายออกก็เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย หรือระเหยตัวทำละลายออกหมดก็จะได้ของแข็งที่ละลายอยู่ในสารละลาย

การระเหยสารที่อุณหภูมิต่ำ และปริมาตรสารไม่มากสามารถใช้กระจกนาฬิกาแทนได้ เมื่อต้องใช้สารปริมาณมากและอุณหภูมิสูง ที่ใช้กับตะเกียงบุนเสน ก็จะใช้ถ้วยกระเบื้องทนไฟหรือถ้วยระเหยสารแทน หากต้องการเผาสารที่อุณหภูมิมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส  จะใช้ถ้วยพลาทินัมที่มีคุณสมบัติเป็นโลหะ ทนความร้อน เฉื่อยต่อปฏิกิริยา และลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
Read the rest of this entry »

Popularity: 1% [?]

ขวดฉีดน้ำกลั่น (wash bottle)

ขวดฉีดน้ำกลั่น (wash bottle) คือ ขวดที่สามารถฉีดหรือพ่นน้ำออกมาได้ผ่านทางปลายด้านบนที่มีขนาดเล็กคล้ายหัวฉีด ใช้เพื่อกลั้วล้างทำความสะอาดเครื่องแก้ว เช่น หลอดทดลอง ขวดก้นกลม ขวดรูปชมพู่ ฯลฯ ในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนนำเครื่องแก้วไปผึ่งแห้ง ฝาที่ใช้ปิดขวดฉีดน้ำกลั่นจะมีลักษณะเป็นเกลียว หมุนให้แน่นด้วยมือ เมื่อต้องการฉีดน้ำกลั่นออกมาก็ใช้มือบีบที่ขวดน้ำกลั่น เพื่อเพิ่มความดันภายในน้ำหรือของเหลวที่บรรจุอยู่ภายในก็จะพุ่งออกมาที่ปลายกระบอกฉีดน้ำกลั่น วัสดุที่ใช้ทำขวดฉีดน้ำกลั่นจะใช้พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่น ทนต่อสารอินทรีย์หรือตัวทำละลาย และมีท่อบรรจุภายใน เพื่อจุ่มลงในตัวละลายหรือน้ำกลั่น ในแนวตั้งอยู่ด้วย
Read the rest of this entry »

Popularity: 1% [?]

ช้อนตักสาร (spatula)

spatula

ช้อนตักสาร (spatula) ใช้ตักสารเคมีที่อยู่ในรูปของแข็ง เพื่อนำไปชั่งน้ำหนักให้ได้ปริมาณสารเคมีตามต้องการ ทำด้วยพลาสติก หรือสแตนเลส (stainless steel) เมื่อใช้ช้อนตักสารแล้วต้องทำความสะอาด และผึ่งให้แห้งก่อนที่จะใช้ช้อนตักสารชนิดอื่นๆ มิเช่นนั้นแล้วจะทำให้สารเคมีในขวดเกิดการปนเปื้อนได้

Popularity: 45% [?]

Search
glassware chemical