ถ่านอัดแท่ง,briquettes

 ถ่านอัดแท่ง charcoal briquettes คำว่า charcoal หมายถึง ถ่าน หรือ คาร์บอน ส่วนคำว่า briquette  หมายถึง วัสดุที่สามารถให้ความร้อนที่มีลักษณะเป็นก้อนหรือแท่ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ่านที่นำมาขึ้นรูปเป็นแท่งหรือก้อน เพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อน โดยมากแล้วจะใช้สำหรับประกอบการทำอาหารปิ้ง ย่าง นั่นเอง

ถ่านอัดแท่งที่ใช้ในทางการค้า สำหรับประกอบอาหาร มีส่วนประกอบดังนี้

  1. ถ่านจากไม้ กะลา ฟางข้าว แกลบ เศษไม้ ขี้เลื่อย ถ่านหิน biomass ฯลฯ ภาษาอังกฤษเรียกว่า mineral charcoal ส่วนนี้ใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิง
  2. ผงแป้ง (starch) ใช้เป็นตัวยึดผงถ่านให้ยึดติดกันดี
  3. โซเดียมไนเตรท (Sodium nitrate) ใช้เร่งให้ไฟแรง
  4. แวกซ์ (Wax) ใช้เป็นตัวยึดผงถ่าน เป็นตัวเร่งให้ไฟแรงขึ้น แถมยังช่วยให้ติดไฟได้ง่ายอีกด้วย
  5. นอกจากนั้นอาจมีการเติม หินปูน (limestone), บอแรกซ์ (Borax) หรือสารเคมีตัวอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือคุณสมบัติของถ่านให้ดีขึ้น

 

การอัดแท่ง

จากส่วนผสมข้างต้น นำมาอัดโดยใช้เครื่องอัดความดันสูง ที่มีระบบให้ความร้อนและควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะ (160 ถึง 350 C °)  เพื่อทำให้ส่วนผสมเข้ากันทุกส่วนและยึดกันได้ดี ในบล็อกแข็ง รูปทรงต่างๆ โดยทั่วไปแล้ววัสดุธรรมชาติจะมีความชื้น 65% ส่วนถ่านอัดแท่งจะมีความชื้นอยู่ประมาณ 12-18% และสามารถกำจัดความชื้นได้ต่ำสุดให้เหลือเพียง 4% (ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต)

การใช้ประโยชน์

ใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อน เพื่อประกอบอาหาร หรือใช้เป็นแหล่งความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม ปัจจุบันเริ่มมีการใช้ทดแทนถ่านหิน หรือน้ำมันเตา ในกระบวนการผลิตไอน้ำ (boiler) เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดวัตถุดิบได้จากวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้ ด้วยค่าพลังงานความร้อนที่มากพอสมควร จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 30-40 เปอร์เซนต์

Popularity: 27% [?]

One Response to “ถ่านอัดแท่ง,briquettes”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical