โลหะหนักตะกั่ว,Lead Heavy metal

โลหะหนักตะกั่ว (Lead Heavy metal) หรือ ตะกั่ว (Lead) จัดเป็นโลหะ เป็นธาตุที่ 5 ของหมู่ 5A มีสัญลักษณ์ Pb เลขอะตอม 82 น้ำหนักอะตอม 207.19 มีจุดหลอมเหลว 327 องศาเซลเซียส จุดเดือด 1737 องศาเซลเซียส ความถ่วงจำเพาะ 13.6 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ไอโซโทปที่เสถียรคือ 208Pb และมีโครงสร้างผลึกแบบ FCC (face center cubic)
สมบัติทางกายภาพ ตะกั่วบริสุทธิ์มีสีเทา จัดเป็นโลหะค่อนข้างอ่อน จึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับงานโครงสร้าง โลหะตะกั่วสามารถตีเป็นแผ่นบางๆ และแปรรูปได้ง่าย
สมบัติทางเคมี โลหะตะกั่วเป็นโลหะที่ไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยานัก ทนต่อการผุกร่อน เมื่ออยู่ในรูปของสารประกอบจะมีเลขออกซิเดชัน +2 และ+4 ตะกั่วสามารถละลายในกรดซัลฟิวริก(H2SO4)และกรดไฮโดรคลอริก(HCl) ได้น้อย เนื่องจากเกิดเป็นตะกอนของ PbSO4 และ PbCl2 แต่ละลายได้ดีในกรดไนตริก (HNO3) ตะกั่วเมื่อถูกความชื้นจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ (Tarnish) เพราะเกิดเป็นตะกั่วออกไซด์ (PbO) เคลือบอยู่ที่ผิว
การเตรียมโลหะตะกั่ว ตะกั่วที่อยู่ในรูปสารประกอบออกไซด์ สามารถรีดิวซ์ให้กลายเป็นโลหะตะกั่วได้ง่าย ตัวอย่างเช่น เมื่อให้ความร้อนกับ PbO ที่มีสารรีดิวซ์ (กรณีนี้ใช้สารประกอบอินทรีย์เช่น น้ำตาลกลูโคส)และผสมด้วยตะกั่วซัลไฟด์ จะทำให้ได้โลหะตะกั่วดังสมการ
2 PbO + PbS → 3 Pb + SO2

ประโยชน์ ทำตะกั่วบัดกรี ขั้วไฟฟ้าแบตเตอรี่ ลูกปืน โลหะผสม หมึกพิมพ์ เม็ดสี เครื่องเคลือบ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เช่น เลตอาซีเนต (PbHAsO4) เป็นต้น
ความเป็นพิษ เมื่อตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย จะเข้าไปขัดขวางกระบวนการสังเคราะห์โพรไพรินส์ ซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง ทำให้เกิดโรคโลหิตจางเมื่อได้รับตะกั่วในปริมาณ 50 ไมโครกรัมต่อลิตร (ppb) ความเป็นพิษแบบเฉียบพลันคือปวดท้องอย่างรุนแรง จุกเสียด ท้องร่วง หัวใจล้มเหลว

Popularity: 1% [?]

Comments are closed.

Search
glassware chemical