กรวยหยด dropping funnel

กรวยหยด (dropping funnel) จัดเป็นอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ ใช้สำหรับถ่ายเทของเหลวหรือสารละลาย ซึ่งสามารถควบคุมการไหลของของเหลวได้โดยก๊อกเปิดปิด(stopcock) โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในการเติมสารรีเอเจนต์ในปริมาณน้อย ทีละหยดๆ เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างช้าๆ ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรง หรือเกิดปฏิกิริยาข้างเคียง ได้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่พึงประสงค์ ที่บริเวณใกล้ปลายของกรวยหยดจะมีข้อต่อแก้ว สามารถใช้ต่อเข้ากับขวดก้นกลมได้ และท่อแก้วที่อยู่ด้านขวาหรือแขนของกรวยหยด มีไว้สำหรับปรับความดันภายในกรวยหยดให้เท่ากับความดันภายนอก

 

Popularity: 1% [?]

Comments are closed.

Search
glassware chemical