ขวดชั่งสาร(weighing bottle)

 ขวดชั่งสาร (Weighing bottles)

ขวดชั่งสาร เป็นอุปกรณ์เครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้สำหรับการชั่งสารที่เป็นของแข็งให้มีความถูกต้องมากกว่าการชั่งแบบทั่วไป

โดยส่วนใหญ่แล้ววัสดุที่ใช้ผลิตขวดชั่งสารทำมาจากแก้วที่บางและแตกง่าย หรือบางครั้งอาจใช้วัสดุที่ทำมาจากเซรามิก หรือ พลาสติก รูปร่างรูปทรงขวดชั่งสารนั้นจะแตกต่างกันไป ที่นิยมจะมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกันคือ

  1. แบบทรงเตี้ย (flat glass dish) และมีฝาปิด ใช้ในกรณี การชั่งสารที่ดูดความชื้นได้รวดเร็ว หรือสารที่สลายตัวได้ง่ายเมื่อสัมผัสกับความชื้นในอากาศ ต้องชั่งในสภาวะที่ไม่มีอากาศ ระบบปิดที่เป็นบรรยากาศของไนโตรเจน
  2. แบบทรงสูง (A tall-shape dish) มีฝาปิด ใช้ในการชั่งสารได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้กรวยช่วย

Popularity: 8% [?]

Comments are closed.

Search
glassware chemical