ขวดลดความดัน (suction flask)

suction_flask  ขวดลดความดัน (suction flask) หรือขวดที่ใช้ในการกรอง (filter flask) ใช้ประกอบกับชุดกรองลดความดัน ลักษณะคล้ายกับขวดรูปชมพู่ (erlenmeyer flask) แต่จะมีแขนเล็กๆ ยื่นออกมาบริเวณคอขวด ใช้ต่อเข้ากับสายยาง ที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ลดความดัน ส่วนคอขวดจะต่อเข้ากับกรวยบุชเนอร์ (buchner funnel) ซึ่งจะมียางสีดำสวมเข้ากับกรวยบุชเนอร์ด้วยเพื่อป้องกันอากาศผ่านเข้า-ออก

Popularity: 17% [?]

2 Responses to “ขวดลดความดัน (suction flask)”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical