อักษรบนปิเปตต์ (inscription on pipette)

inscription_on_bulbpipette

คำอธิบายอักษรที่ปรากฏบนปิเปตต์ (inscriptions on bulb pipette/volumetric pipette/transfer pipette)

1. แบรนด์ผู้ผลิต

2. แบรด์เครื่องหมายการค้าซึ่งแสดงเกรดอุปกรณ์วัดปริมาตร ที่มีคุณภาพสูงสุด

3. ปริมาตรของปิเปตต์

4. ขนาดความไม่แน่นอน (maximum error limit)

5. สัญลักษณ์แสดงว่าผ่านการรับรองมาตรฐาน “Eichrdnung” ประเทศเยอรมัน

6. ผ่านการรับรองมารตรฐาน DIN

7. อุณหภูมิที่ใช้ในการสอบเทียบมาตรฐาน

8. TD,Ex หมายถึง อุปกรณ์ใช้ในการถ่ายเทสารละลาย

9. 15s หมายถึง หลังจากถ่ายเทสารละลายจนหมดแล้วต้องรอให้ครบ 15 วินาทีจึงจะเอาปิเปตต์ที่แตะอยู่ข้างภาชนะออกได้

10.  A หมายถึง แก้วเกรด A คุณภาพดีที่สุด และ S หมายถึง สามารถถ่ายเทสารละลายได้อย่างรวดเร็ว

11. ประเทศผู้ผลิต 

Popularity: 45% [?]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical