บีกเกอร์ (beaker)

beaker1

บีกเกอร์ (beaker) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการที่พบได้บ่อย ทำด้วยแก้วหรือพลาสติก โดยใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่สารเคมีต่างๆ มีสเกลบอกปริมาตรของสารละลายอย่างคร่าวๆ มีขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิลิตร จน ถึง 5000 มิลลิลิตรหรือมากกว่า ราคาไม่แพงมากนัก

Popularity: 28% [?]

5 Responses to “บีกเกอร์ (beaker)”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical