บิวเรตต์ (burette)

burette บิวเรตต์ (burette) ใช้ในการทดลองไทเทรต (titration) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาปริมาณโดยการวัดวัดปริมาตรของสารละลาย ทำด้วยแก้วใสใช้สำหรับใส่รีเอเจนต์ทั่วไป มีขีดบอกปริมาตร และมีก๊อกเปิดปิด(stop cock) เพื่อควบคุมการปล่อยสารละลายออกมา หากทำด้วยแก้วสีชาจะใช้กับรีเอเจนต์ที่ความเข้มข้นเปลี่ยนเมื่อโดนแสง เช่น สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4) หรือ ด่างทับทิม เป็นต้น ขนาดที่ใช้โดยทั่วไปในห้องปฏิบัติการคือ 25 หรือ 50 มิลลิลิตร

Popularity: 43% [?]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical