หลอดหยด (dropper)

dropper หลอดหยด (dropper) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไป ใช้สำหรับหยดสารละลาย หรือใช้ช่วยเตรียมสารละลายร่วมกับขวดวัดปริมาตร โดยหยดเพื่อปรับปริมาตรให้ถึงขีดบอกปริมาตร ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับจุกยางแบบไส้กรอก ขนาดเล็กบีบเพื่อดูดสารละลายเข้ามา และหยดสารละลายได้ด้วยการค่อยๆ คลายการบีบจุกยางออก สามารถทำใช้ได้เองในห้องปฏิบัติการ โดยใช้แก้วกลวง ตัดให้ได้ขนาดประมาณ 30 เซนติเมตร ให้ความร้อนด้วยตะเกียงบุนเสน ตรงกลางหลอดอย่างสม่ำเสมอด้วยการหมุนแท่งแก้ว เมื่อแท่งแก้วร้อนแล้วให้นำออกจากเปลวไฟ และรีบดึงออก ก็จะได้ปลายหลอดหยด ส่วนการทำปลายอีกด้านหนึงให้แบนเพื่อใช้สวมกับจุกยาง ทำได้โดยให้ความร้อนที่ปลายและหมุนอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นนำออกและกดลงบนแผ่นกระเบื้องเป็นอันเสร็จ เรียกว่าการทำแฟริ่ง (flaring)

Popularity: 41% [?]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical