ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask)

erlenmeyerflask1ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า conical flask ทำด้วยแก้ว มีหลายขนาดตั้งแต่  5 มิลลิลิตร ถึง 1000 มิลลิลิตร ใช้สำหรับใส่สารละลายในการทดลองไทเทรตชั่น (titration) โดยสารละลายที่ใช้ในขวดรูปชมพู่จะเรียกว่าไทแทรนด์ (titrand) ใช้คู่กับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งคือบิวเรตต์ (burette) สารละลายที่บรรจุในบิวเรตต์จะเรียกว่าไทแทนท์ (titrant)

Popularity: 70% [?]

2 Responses to “ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask)”

  • tuk:

    เฮ้ยนั้นมันเเปลว่าอะไร อธิบายให้เข้าใจได้ใหม พอฟังแล้มันก้ไม่เข้าใจ พูดใหม่ๆละขออีกสักที

  • admin:

    เอ้าจัดให้ ขวดรูปชมพู่ ลักษณะมันเหมือนกับชมพู่ตามชื่อเรียกหละ ส่วนมากใช้ในการไทเทรต(การหาความเข้มข้นโดยการวัดปริมาตร ดูหัวข้อการไทเทรต)หรือใช้ใส่สารละลาย แล้วนำไปต้ม เพื่อค่อยๆ ระเหยสารละลายออกเพราะว่าปากข้างบนไม่กว้าง ตัวอย่างการทดลอง เช่นการทดลองเรื่องการตกผลึก จึงไม่นิยมใช้บีกเกอร์จร้า

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical