กรวยกรองแก้ว (glass funnel)

glassfunnel1

กรวยกรองแก้ว (glass funnel) ใช้ในการถ่ายเทสารเคมีจากภาชนะที่มีขนาดใหญ่ ลงในภาชนะที่มีขนาดเล็ก เช่น ต้องการบรรจุสารละลายกรดไฮโดรคลอริก(HCl) ลงในบิวเรตต์ โดยการค่อยๆ เทสารละลายจากบีกเกอร์ที่มีกรดไฮโดรคลอริกอยู่ ผ่านกรวยกรองแก้ว ลงในบิวเรตต์ หรือใช้สำหรับกรอง แยกสารที่เป็นของแข็งที่ไม่ละลายออกจากสารละลายโดยใช้กระดาษกรองวางภายในกรวยกรอง ค่อยๆ รินสารผสมผ่านกรวยกรองที่มีกระดาษกรองอยู่ ซึงของแข็งจะติดอยู่บนกระดาษกรอง ส่วนสารละลายจะผ่านกระดาษกรองออกมา

Popularity: 29% [?]

One Response to “กรวยกรองแก้ว (glass funnel)”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical