ปิเปตต์ (pipette)

pipette ปิเปตต์ (pipette) ใช้สำหรับตวง หรือวัดปริมาตรของสารละลายให้ได้ปริมารตรที่แน่นอน มีความถูกต้องสูง มี 2 ชนิดด้วยกัน คือ measuring pipette และ volumetric pipette สังเกตได้ง่ายๆ หากเป็นแบบ volumetric pipette จะมีแก้วป่องบริเวณตรงกลางปิเปตต์ ซึ่งความถูกต้องจะมีมากกว่า measuring pipette โดยมีวิธีการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ที่ใช้เป็นแล้ว แต่ยากสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ ต้องใช้ร่วมกับลูกยาง (rubber bulb) เพื่อดูดสารละลายเข้าไปในปิเปตต์ ให้มากกว่าขีดบอกปริมาตร จากนั้นนำลูกยางออก แล้วใช้นิ้วชี้ปิดที่ปลายปิเปตต์ หลังจากนั้นค่อยๆ ปล่อยสารละลายออกมาจนถึงขีดบอกปริมาตร และค่อยถ่ายสารละลายในปิเปตต์ลงในภาชนะที่ต้องการ

Popularity: 45% [?]

3 Responses to “ปิเปตต์ (pipette)”

  • […] วิธีการใช้งานลูกยางดูดปิเปตต์ธรรมดา ก็ทำได้ง่ายไม่ซับซ้อนคือบีบลูกยางเพื่อไล่อากาศออกและสวมเข้าไปที่ปลายของปิเปตต์ไม่ต้องแน่นมาก หรือให้จุกยางแนบสนิทก็พอ แล้วจุ่มลงปิเปตต์ลงในสารละลาย จากนั้นก็ค่อยๆ คลายมือที่บีบลูกยางออก สารละลายก็จะถูกดูดเข้ามาในปิเปตต์ โดยให้สารละลายถูกดูดเข้ามาเกินขีดบอกปริมาตร และใช้นิ้วชี้ปิดที่ปลายของปิเปตต์อย่างรวดเร็ว จากนั้นใช้กระดาษทิชชูเช็ดที่ปลายปิเปตต์ แล้วค่อยๆ คลายนิ้วชี้ที่ปิดปลายปิเปตต์ไว้ สารละลายจะไหลออกมาจนถึงระดับของขีดบอกปริมาตร จากนั้นก็ถ่ายสารละลายทั้งหมดใส่ในภาชนะที่ต้องการ ซึ่งวิธีนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกดูดสารละลายพอสมควร […]

  • Natcha:

    สนใจที่ว่างปิเปตค่ะ…

    ไม่ทราบว่าเราจะติดต่อใครได้บ้างค่ะ

  • admin:

    ที่วางปิเปตต์ มี่ชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า pipette stand ชนิดแนวตั้ง vertical มีตัวแทนจำหน่ายหลายบริษัทด้วยกัน ลองติดต่อ บริษัทอิตัลมาร์ครับ 02-3319090-3

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical