เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ (science glassware)

science-glassware

เครื่องแก้วและวัสดุวิทยาศาสตร์

รายการอุปกรณ์เครื่องแก้ว และวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  (glassware and equipment) ที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานพบได้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ จะมีการจัดเก็บไว้ภายในตู้ปฏิบัติการ  ส่วนใหญ่แล้วจะมีรายการดังต่อไปนี้

 1. กระบอกตวง (graduated cylinder)
 2. บีกเกอร์ (beaker)
 3. แท่งแก้วคนสารละลาย (stirring rods)
 4. ขวดฉีดน้ำกลั่น (wash bottle)
 5. กรวย (funnel)
 6. ขวดรูปชมพู่ หรือขวดรูปกรวย (Erlenmeyer flask)
 7. หลอดทดลอง (test tube)
 8. ที่วางหลอดทดลอง (test tube rack)
 9. แผ่นแก้ว (glass plate)
 10. ตะแกรงลวด (wire gauze)
 11. คีมคีบถ้วยครูซิเบิล (crucible tong)
 12. ช้อนตักสาร (spatula)
 13. กระดาษลิตมัส สีแดงและสีน้ำเงิน (litmus, red and blue)
 14. กระจกนาฬิกา (watch glasses)
 15. ถ้วยระเหยสาร (evaporating disk)
 16. หลอดหยด (dropping pipette, dropper)
 17. ที่จับหลอดทดลอง (test tube holder)
 18. แปรงล้างหลอดทดลอง (test tube brush)
 19. ปากกาเขียนแก้ว (marking pen)

Popularity: 100% [?]

2 Responses to “เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ (science glassware)”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical