กรวยแยก(separatory funnel)

separatory_funnel กรวยแยก (separatory funnel) ใช้สำหรับสกัดสารด้วยของเหลวออกจากของเหลว (liquid-liquid extractions) ซึ่งส่วนประกอบของสารผสมจะถูกแยกด้วยทำละลาย 2 ชนิดที่ไม่ผสมกัน (2 เฟส) โดยทั่วไปเฟสหนึ่งจะเป็นตัวทำละลายที่มีขั้ว และอีกเฟสหนึ่งจะเป็นตัวทำละลายอินทรีย์(ไม่มีขั้ว) เช่น อีเทอร์(ether) ไดคลอโรมีเทน (CH2Cl2) คลอโรฟอร์ม(CHCl3) หรือ เอทิลอะซิเตต

Popularity: 23% [?]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical