แท่งแก้วคน (stirring rod)

stirring_rod แท่งแก้วคน (stirring rod) ใช้สำหรับคนสารละลายให้ สารละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน สามารถทำเองได้ โดยใช้แก้วตัน ตัดให้ความยาวพอเหมาะโดยใช้ตะไบขีดให้เป็นรอย และใช้ผ้าจับแท่งแก้วและหักออก หลังจากตัดแล้วแท่งแก้วจะมีความคมมาก อาจจะบาดมือได้ ต้องลบคมออกก่อน โดยใช้เปลวไฟจากตะเกียงบุนเส็น จากนั้นนำปลายแท่งแก้วมาให้ความร้อนด้วยตะเกียงบุนเส็น จนกระทั่งแก้วเริ่มหลอมมีีสีส้มปรากฏ ให้รีบนำออกจากเปลวไฟ และบีบด้วยคีมที่ทำด้วยโลหะ จะทำให้ได้ปลายด้านหนึ่งแบน เพื่อใช้สำหรับคนสารละลาย

Popularity: 29% [?]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical