หลอดทดลอง (test tube)

testtubeหลอดทดลอง (test tube) ใช้สำหรับใส่สารละลาย หรือสารเคมีใดๆ ในปริมาณน้อยๆ เพื่อทดสอบปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในระบบเล็ก โดยใช้ร่วมกับที่วางหลอดทดลอง (test tube rack) สามารถทดลองปฏิกริยาได้พร้อมกันหลายชุด ในระบบเปิดและปิด หากทำในระบบปิดจะใช้จุกยางปิดด้านบน

Popularity: 58% [?]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical