ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask)

volumetricflask1 ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask) ใช้สำหรับเตรียมสารละลายให้มีปริมาตรที่แน่นอน เมื่อทราบปริมาตรที่แน่นอนจะทำให้สามารถคำนวณปริมาณสาร หรือความเข้มข้นได้ถูกต้อง ส่วนใหญ่จะมีขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิลิตร ถึง 5000 มิลลิลิตร มีทั้งสีชาและใส โดยมีขีดบอกปริมาตรอยู่ที่คอขวด ต้องปรับปริมาตรของสารละลายให้ถึงขีดบอกปริมาตรจึงจะได้ปริมาตรที่ต้องการ

Popularity: 25% [?]

One Response to “ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask)”

  • busara:

    สอบถาม volumetric flask แบบมี scale 10 ml ราคาเท่าไหร่คะ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical