กระจกนาฬิกา (watch glass)

watch_glass

กระจกนาฬิกา(watch glass) ส่วนมากใช้สำหรับป้องกันสารละลายระเหยออกจากบีกเกอร์(beaker) โดยการวางปิดด้านบนบีกเกอร์  หรือใช้เป็นภาชนะในการใส่สารเคมีที่เป็นของแข็งเพื่อนำมาทดสอบ ทดลองการทำปฏิกิริยาของสารก็สามารถทำได้

Popularity: 27% [?]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical