ซิลิกาเจล (Silica gel)

ซิลิกาเจล (Silica gel) คือ ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) มีลักษณะเป็นเม็ด หรือผงสีขาว เป็นวัสดุที่มีความพรุนสูง สังเคราะห์มาจากโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) ซิลิกาเจลเป็นของแข็ง ไม่ใช่เป็นเจล เหมือนเจลาติน หรือวุ้น ตามชื่อเรียก ซิลิกาเจลที่นำมาใช้เป็นสารดูดความชื้น มีขนาดของรูพรุน 2.4 นาโนเมตร และมีความสามารถในการดูดความชื้นสูง เราสามารถพบซิลิกาเจลได้ในชีวิตประจำวันของเรา เช่น บรรจุอยู่ในซองขนมบางชนิด บรรจุในกล่องอุปกรณ์อิเล็คทรอนิก ใช้เพื่อควบคุมความชื้น ป้องกันการเน่าเสีย หรือการเสื่อมสภาพของสินค้า ในบางครั้งจะมีการเติมสารเคมีที่มีสีลงไป เช่น เติมโคบอลต์คลอไรด์ (CoCl2) ลงไปเพื่อใช้บ่งบอกว่าซิลิกาเจลดูดความชื้นจนอิ่มตัวแล้วหรือไม่ โดยสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของซิลิกาเจลได้ เมื่อซิลิกาดูดความชื้นจนกระทั่งอิ่มตัวจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีชมพู เราสามารถไล่ความชื่นออกจากซิลิกาเจลด้วยการใช้ความร้อน โดยใช้ตู้อบ หรือนำไปผึ่งแดด ซิลิกาเจลก็จะเปลี่ยนจากสีชมพูไปเป็นสีน้ำเงิน หลังจากนั้นก็สารมารถนำกลับมาดูดความชื่นใหม่ได้อีก

Popularity: 1% [?]

Comments are closed.

Search
glassware chemical