การสั่งซื้อสินค้า

 

1. การสั่งซื้อผ่านเวปไซด์ โดยแจ้งข้อมูลรายละเอียดสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์

ที่เมนู ติดต่อเรา หลังจากกดส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่เราจะติดต่อกลับเพื่อเสนอราคาต่อไป

2. การสั่งซื้อทางโทรศัพท์  สอบถามข้อมูลรายละเอียดของสินค้า ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. 

ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  083-7242419

 

การชำระค่าสินค้าโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 

ธนาคาร: กรุงไทย 

ชื่อบัญชี: ร้านกลาสแวร์เคมิคอล 

สาขา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บัญชี: ออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี: 985-6-15583-5

 

Email : glasswarechemical@hotmail.com

@ID Line : ricehusk