กระดาษทดสอบพีเอชแบบแถบ

กระดาษทดสอบพีเอชแบบแถบ

pH-litmus-test-strip, 100/pk