ขวดฉีดน้ำกลั่นชนิดมีโค๊ดสี

ขวดฉีดน้ำกลั่นชนิดมีโค๊ดสี

ผลิตภัณฑ์ของ Nalgene

- ทำด้วยพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เมนูติดต่อเรา

- มีโค๊ดสีของฝา เขียว แดง เหลือง น้ำเงิน

ใช้สำหรับบรรจุน้ำกลั่น สารเคมี และตัวทำละลายชนิดต่างๆ

- เหมาะสำหรับบรรจุสารเคมี และใช้สัญลักษณ์สี บ่งบอกชนิดของสารเคมีได้ 

- ปริมาตร 500 ml