เทอร์โมิเตอร์ -20 ถึง 50C ขนาด 15 ซ.ม.

เทอร์โมิเตอร์ -20 ถึง 50C ขนาด 15 ซ.ม.

เทอร์โมมิเตอร์ ชนิดแอลกอฮอล์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความยาว 15 เซนติเมตร ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในช่วง -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส