เทอร์โมิเตอร์ ปรอท 0 ถึง 300C

เทอร์โมิเตอร์ ปรอท 0 ถึง 300C

เทอร์โมมิเตอร์ ปรอท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในช่วง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส