หลอดเซนตริฟิวก์ conical centrifuge tube

หลอดเซนตริฟิวก์ conical centrifuge tube

ใช้งานได้หลากหลายด้านในห้องปฏิบัติการ ทำด้วยวัสดุพอลิพอพิลีน ทนต่อการปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วสูง

และสามารถทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ขนาด 15ml และ 50ml

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Sterile Yes
Cap Blue HDPE (included)
Capacity (mL) 15, 50
Max RCF (x g) 10,500
When fully supported by conical rotor cavity or conical adapter. Note the maximum speeds are listed as a guideline only.