บีกเกอร์พลาสติก

บีกเกอร์พลาสติก

บีกเกอร์พลาสติก ทนสารเคมี กรด ด่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เมนูติดต่อเรา

- ทำด้วยพลาสติกชนิด พอลิพอพิลีน มีขีดบอกปริมาตร และสามารถนำไป autoclave ได้