สายไฟดำแดง ปากหนีบ-ปากหนีบ

สายไฟดำแดง ปากหนีบ-ปากหนีบ

ความยาว 34 เซนติเมตร