Oxygen combustion flask

Oxygen combustion flask

Oxygen combustion flask with the platinum wire

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เมนูติดต่อเรา

- Corrosion-resistant, high temperature and good thermal stability

- Platinum wire length is 12 cm, diameter 0.8mm