แอร์ล๊อคสำหรับการหมักไวน์

แอร์ล๊อคสำหรับการหมักไวน์

Material plastic : PP

Colour : Transparent