ขวดแก้วฝาพลาสติกเก็บตัวอย่าง

ขวดแก้วฝาพลาสติกเก็บตัวอย่าง

- ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างสารละลาย หรือตัวอย่างอื่นๆ ที่ต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม. สูง 60 มม.