ขวดบรรจุสารเคมีพลาสติก

ขวดบรรจุสารเคมีพลาสติก

ขวดบรรจุสารเคมีพลาสติก ทนต่อสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เมนูติดต่อเรา

- ทำด้วยพลาสติกชนิดพอลิพอพิลีน

- สามารถมองผ่าน เพื่อดูระดับของสารละลายได้