ที่ตั้งปิเปตต์พลาสติก

ที่ตั้งปิเปตต์พลาสติก

ที่ตั้งปิเปตต์พลาสติก สามารถใส่ปิเปตต์ได้ถึง 94 ช่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

GL-PISD

ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เมนูติดต่อเรา

- ทำด้วยพลาสติกชนิดพอลิพอพิลีน

- ถาดสำหรับใส่ปิเปตต์หมุนได้รอบแกน

- สามารถวางปิเปตต์ได้ในแนวตั้ง ทำให้สารละลายที่อยู่ด้านในไหลออกมา และระเหยแห้งได้ง่าย

- ชิ้นส่วนของที่ตั้งปิเปตต์สามารถถอดประกอบได้