กระดาษกรอง

กระดาษกรอง

กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

WM-PPFT

ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เมนูติดต่อเรา

- อัตราการไหล อยู่ในระดับกลาง

- ความหนาของกระดาษ 180 um

- น้ำหนัก 88 g/m2

- ขนาดอนุภาคที่กรองได้ 11 um