กรวยอิมฮอฟฟ์ imhoff cone

กรวยอิมฮอฟฟ์ imhoff cone

- ผลิตภัณฑ์จากประเทศอิตาลี

- ทำดัวยพลาสติกชนิด Styrene Acrylonitrile (SAN)

รายละเอียดเพิ่มเติม

KA-IMH

ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เมนูติดต่อเรา

- ลักษณะกรวยเป็นผลึกใส

- ขีดปอกปริมาตรคงทน

- สามารถปล่อยสารละลายออกจากกรวยได้อย่างง่าย ด้วยการหมุนเกลียวที่ฐานกรวย