พาราฟิล์ม

พาราฟิล์ม

Parafilm ISOLAB ใช้ปิดปากภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการระเหยของสารละลาย

 

ISO-PARA

ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เมนูติดต่อเรา