หลอดทดลองฝาเกลียว

หลอดทดลองฝาเกลียว

ใช้สำหรับเลี้ยงเชื้อ หรือใส่สารละลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

DU-CULTUBE

ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เมนูติดต่อเรา