โถดูดความชื้นสุญญากาศ พลาสติก

โถดูดความชื้นสุญญากาศ พลาสติก

ทำด้วยพลาสติกชนิด พอลิพอพิลีนและพอลิคาร์บอเนต

รายละเอียดเพิ่มเติม

PL-Des-pp-30

ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เมนูติดต่อเรา

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร

- ความสูง 40 เซนติเมตร

- Stopcock ทำด้วยวัสดุ PTFE