ถ้วยระเหยสาร HCT

ถ้วยระเหยสาร HCT

ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมัน ใช้สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ (TDS) หรือใช้เป็นภาชนะสำหรับเผาสาร