ถ้วยเผาสารรูปเรือ Berlin

ถ้วยเผาสารรูปเรือ Berlin

ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมัน ใช้เป็นภาชนะสำหรับเผาสาร

Max temperature : 1000 C

Size: L130xW19xH14mm