กระดาษกรอง GF/C

กระดาษกรอง GF/C

กระดาษกรอง Whatman เกรด GF/C

รายละเอียดเพิ่มเติม

WM-GF-C

ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เมนูติดต่อเรา

ขนาดช่องว่าง 1.2 um ใช้สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ