ขวดฉีดน้ำกลั่นบรรจุสารเคมี

ขวดฉีดน้ำกลั่นบรรจุสารเคมี

ผลิตภัณฑ์ของ Nalgene

- ทำด้วยพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน

- มีชื่อสารเคมี สูตรเคมี และฉลากความปลอดภัย 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เมนูติดต่อเรา

ใช้สำหรับบรรจุสารเคมีตัวทำละลาย เอทานอล เมทานอล อะซีโทน และไอโซโพรพานอล

- ปริมาตร 500 ml