กรวยอิมฮอฟฟ์ Imhoff cone

กรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ใช้เป็นอุปกรณ์ในการวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งที่อยู่ในน้ำ น้ำเสีย ด้วยวิธีการตกตะกอนซึ่งตะกอนที่ตกลงมาโดยวิธีการนี้เรียกว่า ตะกอนหนัก อาจใช้ฝาปิดกรวยหรือไม่ก็ได้ การวัดปริมาตรของของแข็งหรือน้ำหนัก จะวัดหลังจากกำหนดเวลาที่แน่นอน เช่น 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง (โดยปกติ 1 ชั่วโมง) โดยการอ่านค่าของแข็งที่ตกตะกอนแล้วที่ขีดบอกปริมาตรของกรวยขนาด 1 ลิตร หน่วยของตะกอนหนักรายงานเป็น มิลลิลิตรต่อลิตร

Popularity: 2% [?]

Comments are closed.

Search
glassware chemical