ขวดฉีดน้ำกลั่น (wash bottle)

ขวดฉีดน้ำกลั่น (wash bottle) คือ ขวดที่สามารถฉีดหรือพ่นน้ำออกมาได้ผ่านทางปลายด้านบนที่มีขนาดเล็กคล้ายหัวฉีด ใช้เพื่อกลั้วล้างทำความสะอาดเครื่องแก้ว เช่น หลอดทดลอง ขวดก้นกลม ขวดรูปชมพู่ ฯลฯ ในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนนำเครื่องแก้วไปผึ่งแห้ง ฝาที่ใช้ปิดขวดฉีดน้ำกลั่นจะมีลักษณะเป็นเกลียว หมุนให้แน่นด้วยมือ เมื่อต้องการฉีดน้ำกลั่นออกมาก็ใช้มือบีบที่ขวดน้ำกลั่น เพื่อเพิ่มความดันภายในน้ำหรือของเหลวที่บรรจุอยู่ภายในก็จะพุ่งออกมาที่ปลายกระบอกฉีดน้ำกลั่น วัสดุที่ใช้ทำขวดฉีดน้ำกลั่นจะใช้พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่น ทนต่อสารอินทรีย์หรือตัวทำละลาย และมีท่อบรรจุภายใน เพื่อจุ่มลงในตัวละลายหรือน้ำกลั่น ในแนวตั้งอยู่ด้วย

ในห้องปฏิบัติการบางครั้งอาจพบว่า มีการบรรจุตัวทำละลายพื้นฐานในขวดน้ำกลั่นด้วย เพื่อใช้เป็นสารทำความสะอาดเครื่องแก้ว เช่น อะซีโตน ไอโซโพรพานอล หรือ เอทานอล ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์บรรจุในขวดน้ำฉีดน้ำกลั่น เพื่อใช้กำจัดเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ไม่ต้องการ

ข้อควรระวังในการใช้ขวดฉีดน้ำกลั่น

  1. ต้องติดป้ายระบุชนิดของตัวทำละลายที่ขวดฉีดน้ำกลั่น ให้ตรงกับตัวทำละลายที่อยู่ภายใน
  2. ไม่ใช้สารที่มีความเป็นพิษ หรือสารอันตรายบรรจุในขวดฉีดน้ำกลั่น
  3. ระวังตัวทำละลายระเหยง่าย เช่น อะซิโตน หรือ เมธานอล หยดออกมาเปรอะเปื้อน โต๊ะปฏิบัติการ หรือบริเวณเก็บขวดฉีดน้ำกลั่น อาจต้องเจาะรูระบายไอระเหยบริเวณด้านบนฝาขวดฉีดน้ำกลั่น และห้ามนำไปไว้ใกล้แหล่งกำเนิดประกายไฟ

Popularity: 1% [?]

Comments are closed.

Search
glassware chemical