คีมคีบถ้วยครูซิเบิล, Crucible Tongs

 คีมคีบถ้วยครูซิเบิล (Crucible Tongs) ทำด้วยวัสดุอะลูมิเนียม ใช้สำหรับคีบถ้วยครูซิเบิลที่มีอุณหภูมิสูง หลังจากให้ความร้อนโดยตะเกียงบุนเสน เพื่อทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง หรือใช้คีบจับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความร้อนสูงได้เช่นเดียวกัน โดยคีมคีบจะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นกับการใช้งาน เช่นคีมคีบถ้วยระเหย (evaporating tongs) คีมคีบเครื่องแก้ว (flask tongs) และคีมคีบบีกเกอร์ (beaker tongs) นอกจากนั้นยังใช้ในการคีบจับภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย ได้อีกด้วย

Popularity: 1% [?]

Comments are closed.

Search
glassware chemical