ชุดอุปกรณ์การกลั่นด้วยไอน้ำ

 ชุดอุปกรณ์การกลั่นด้วยไอน้ำ Steam distillation equipment การกลั่นด้วยไอน้ำ Steam distillation เป็นเทคนิคการแยกของเหลวผสมให้บริสุทธิ์อีกวิธีหนึ่ง โดยใช้แยกของเหลวผสมที่ไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน (immiscible liquids) จะพบว่าจุดเดือดของของเหลวผสมจะต่ำกว่าจุดเดือดของของเหลวบริสุทธิ์แต่ละตัวก่อนการผสม เมื่อให้ความร้อนของเหลวผสม ของเหลวแต่ละตัวจะเกิดความดันอย่างอิสระ ต้านกับความดันภายนอก จนกระทั่งความดันไอรวมเท่ากับความดันบรรยากาศ (760 mmHg)  ก็จะเกิดการเดือดขึ้น อุณหภูมิที่ทำให้ของเหลวผสมเดือดนี้คือจุดเดือดของของเหลวผสมนั่นเอง ตัวอย่างการกลั่นด้วยไอน้ำเช่น naphthalene หรือลูกเหม็น มีจุดเดือดอยู่ที่ 218 องศาเซลเซียส หากใช้การกลั่นด้วยไอน้ำจะสามารถทำให้ naphthalene เดือดได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส และพาหรือแยกออกมาพร้อมไอน้ำได้ และที่พบได้บ่อยคือ เราสามารถประยุกต์ใช้ในการกลั่นน้ำมันหอมระเหย จากผิวมะกรูด ผิวส้ม ฯลฯ ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งการกลั่นกลั่นด้วยไอน้ำก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันคือ สารที่จะนำมากลั่นนั้นต้องไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำหรือสลายตัวเมือถูกไอน้ำ สารนั้นต้องไม่รวมตัวกับน้ำ และต้องมีความดันไอไม่น้อยกว่า 5 mmHg ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

Popularity: 2% [?]

Comments are closed.

Search
glassware chemical