ตะแกรงลวด (wire gauze)

ตะแกรงลวด (wire gauze) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี ใช้เป็นที่วางอุปกรณ์ ภาชนะใส่สารเคมี ที่ต้องการให้ความร้อนด้วยเปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์หรือตะเกียงบุนเสน โดยตะแกรงลวดนี้จะช่วยให้มีการกระจายความร้อนของเปลวไฟ ไปยังพื้นผิวของอุปกรณ์ที่ต้องการให้ความร้อน เช่น บีกเกอร์ ขวดกลั่น ขวดรูปชมพู่ เป็นต้น ตะแกรงลวด มี 2 แบบ คือ ตะแกรงลวดถักแบบธรรมดา และตะแกรงลวดถักที่มีวงกลมสีขาวอยู่ตรงกลาง ซึ่งเคลือบด้วยวัสดุเซรามิกทนความร้อน

การใช้งาน ใช้ร่วมกับขาตั้ง (stand) ที่ยึดด้วยที่จับแบบวงแหวน (O-ring clamp) โดยการวางตะแกรงลวดลงไปตรงกลาง ด้านบนที่จับแบบวงแหวน และด้านล่างก็ให้ความร้อนด้วยตะเกียงบุนเสน หรือวางตะแกรงลวดลงบน 3 ขา (tripod) ก็ได้เช่นเดียวกัน

Popularity: 1% [?]

Comments are closed.

Search
glassware chemical