ถ้วยระเหยสาร evaporating disk

evaporating dish

ถ้วยระเหยสาร evaporating disk จัดอยู่ในหมวดเครื่องแก้วของห้องปฏิบัติการ ใช้สำหรับทำการระเหยตัวทำละลายออกจากของแข็งที่ผสมอยู่ในตัวทำละลาย โดยปกติแล้วตัวทำละลายที่ใช้ส่วนมากแล้วจะใช้น้ำ การระเหยตัวทำละลายออกก็เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย หรือระเหยตัวทำละลายออกหมดก็จะได้ของแข็งที่ละลายอยู่ในสารละลาย

การระเหยสารที่อุณหภูมิต่ำ และปริมาตรสารไม่มากสามารถใช้กระจกนาฬิกาแทนได้ เมื่อต้องใช้สารปริมาณมากและอุณหภูมิสูง ที่ใช้กับตะเกียงบุนเสน ก็จะใช้ถ้วยกระเบื้องทนไฟหรือถ้วยระเหยสารแทน หากต้องการเผาสารที่อุณหภูมิมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส  จะใช้ถ้วยพลาทินัมที่มีคุณสมบัติเป็นโลหะ ทนความร้อน เฉื่อยต่อปฏิกิริยา และลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน

ปริมาตรของถ้วยระเหยสารมีหลายขนาด ขนาดเล็กอยู่ในช่วง 3-10 มิลลิลิตร ส่วนขนาดใหญ่มีขนาดถึง 100 มิลลิลิตร ลักษณะของถ้วยบริเวณด้านบนจะกว้างกว่าด้านล่าง พื้นที่ของการระเหยมากจึงทำให้ระเหยได้รวดเร็ว จะต่างจากบีกเกอร์หากใช้บีกเกอร์หรือขวดรูปชมพู่ระเหยสาร ตัวทำละลายบางส่วนเมื่อระเหยแล้วจะเกิดการควบแน่นที่ผิวด้านข้างและไหลกลับลงไปในสารละลายได้ ก็จะทำให้ระเหยสารได้ช้าลง

ในปฏิบัติการทางเคมี ใช้ถ้วยระเหยสารในการวิเคราะห์หาปริมาณของของแข็ง เช่น ใช้หาน้ำหนักตะกอนในปฏิกิริยาการตกตะกอน การหาปริมาณของซิลิคอน (Si) ในตัวอย่างสารอินทรีย์

Popularity: 1% [?]

Comments are closed.

Search
glassware chemical