พลาสมาบอล (plasma ball)

พลาสมาบอล (plasma ball) หรือ พลาสมาแลมป์ (plasma lamp) ประกอบด้วย แก้วทรงกลมที่บรรจุก๊าซเฉื่อยผสม และมีขั้วไฟฟ้าความต่างศักย์สูง อยู่ตรงกลางของแก้วทรงกลม เมื่อให้ความต่างศักย์ไฟฟ้ากับพลาสมาบอล จะเกิดพลาสมาขึ้นข้างในแก้วทรงกลม ในลักษณะเป็นเส้นลำแสงที่มีสี พุ่งออกจากขั้วไฟฟ้าความต่างศักย์สูง ไปยังฉนวนหรือแก้วทรงกลม แสงสีที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนสีได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สเฉื่อยที่ใส่เข้าไป เช่น Ne Ar เป็นต้น ผู้ประดิษฐ์พลาสมาแลมป์นี้ คือ นิโคลา เทสลา จากการทดลองศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ เมื่อใช้ความต่างศักย์สูงมากๆ ในหลอดแก้วสุญญากาศ

Popularity: 1% [?]

Comments are closed.

Search
glassware chemical